دوستان و بازديد كنندگان مي توانند با عضويت در وبسايت ما(دنياي علمي،آموزشي و سرگرمي) و ورود به ناحيه كاربري مطالب خود را ارسال كنند و پس از حداكثر24 ساعت مطالب در موضوع «مطالب اعضا» نمايش داده خواهد شد. 

در ضمن شما مي توانيد نام خود را به عنوان نويسنده مطلب و همچنين منبع مطلب را نيز فقط در پايان مطالب خود قرار بدهيد. 

توجه داشته باشيد كه مطالب تبليغاتي به هيچ عنواني تأييد نمي شوند. 

همچنين مطالب در صفحه اول هم نمايش داده نخواهند شد پس روي گزينه «نمايش در صفحه اول» تيك نزنيد و فقط روي گزينه «مطالب اعضا» تيك بزنيد. 

با تشكر از همراهي شما


کلمات کليدي :